VANDER EECKEN, CLAEYS BOUUAERT, DE PREST EN DE SMET, Geassocieerde notarissen te Gent

Berekening van de aankoopkosten

Alle berekeningen zijn indicatief en onder voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule en geschatte bedragen. Zo kunnen de ‘uitgaven aan derden’ en de btw variëren in functie van de omstandigheden van je dossier.  Bovendien zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Aarzel niet om je notariskantoor te contacteren voor meer informatie.

Laatste update rekenmodule: 1 januari 2023

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .